Slash - Nieruchomości Małopolska

  • Pośredniczymy w transakcjach zmierzających do nabycia i zbycia, zamiany, najmu i dzierżawy nieruchomości wszelkiego rodzaju oraz zbywalnych ograniczonych praw rzeczowych. Sprawdzamy stany prawne nieruchomości oraz przygotowujemy pełną dokumentację do transakcji.
  • Doradztwo na rynku nieruchomości obejmuje regulacje stanów prawnych, doradztwo w zakresie planowanych inwestycji i projektów budowlanych, a także analizy opłacalności.
  • Zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami mając na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno - finansowej oraz prawidłowej eksploatacji i bezpieczeństwa użytkowania.
  • Nasze usługi obejmują również pośrednictwo kredytowe w zakresie pozyskiwania kredytów konsumpcyjnych, hipotecznych i obrotowych - dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.
  •